Versnelt groei door inzicht en ondersteuning. En dat werkt.

357 versnelt groei door inzicht en ondersteuning. En dat werkt.

Inzicht

Groei is niet vanzelfsprekend. Als ondanks de juiste strategie, een fraaie missie, hard werken en afzien het allemaal nog niet loopt zoals u het liefst zou willen, kan een frisse blik van een buitenstaander wonderen doen. Wij leveren die kritische buitenstaanders. Scherp en gedetailleerd  analyseren we u en uw organisatie. Met een team specialisten die zowel hun linker-als rechter hersenhelft gebruiken stijgen we uit boven de gemiddelde adviespraktijk. We willen niet eindeloos observeren en doorrekenen: we gaan op pad, spreken u, uw team, uw concurrenten en zetten alle beschikbare middelen en methoden in om de situatie écht te begrijpen. Dat heet inzicht. We gaan u verbazen: pas als u op het puntje van uw stoel gaat zitten zijn wij tevreden.

Ondersteuning

Groei vereist inzicht. Pas als er inzicht in de situatie is, kunnen we bedenken wat er moet gebeuren. We formuleren samen concrete, meetbare doelen. Niet alleen in harde cijfers maar ook kwalitatieve, zachte doelen. De volgende stap is ondersteuning, ofwel: samen aan de slag!  De 357 Group levert waar nodig dagelijkse ondersteuning met ervaren professionals. Wij sturen hard op de inhoud, zacht op de relatie, meestal op de achtergrond, maar als het moet op de voorgrond. Uw medewerkers laten we leren, begrijpen, onthouden  en scoren. Alleen zo wordt groei echt duurzaam. En als alles dan loopt zoals u wilt, evalueren we de resultaten en nemen we weer afscheid.

OPDRACHTGEVERS OVER ONS

Complex genoeg maar zeer voortvarend toch voor elkaar gekregen, en dank voor het mij kort en krachtig up to date houden al die tijd.

COO
Organisatie omzet circa 1,2 mld

Knappe job gedaan, dank en we treffen elkaar zeker weer.

Directeur
Omvang organisatie circa 500 fte